onsdag 1 oktober 2008

Dåtid och framtid

Tidigare under repetitionsveckorna har vi haft fokus på nutid och hur man uttrycker olika verb i detta tempus. Nu breddar vi vårt synfält och lägger till ett tidsperspektiv. På torsdag har ni läxförhör på allt nedan!


FRAMTID

Att uttrycka framtid (Jag ska...) på spanska gör man genom att använda verbet IR + a + infinitiv. IR betyder åka och kan närmast jämföras med engelskans GO. I både engelska och spanska används nämligen detta verb för att konstruera framtidsform:

Engelska: I'm going to work
Spanska: Voy a trabajar.

Det är viktigt att komma ihåg att det bara är IR som ska böjas. Det andra verbet sätter man in i sin grundform. Det finns alltså inga oregelbundna böjningar av framtidsformen. Så här konstruerar man således framtid på spanska:

Voy
Vas
Va
Vamos a hablar/comer/vivir/hacer/ir etc.
Vais
Van


DÅTID (Har-formen)

Verbet att ha har två motsvarigheter på spanska. Dels tener som används för att uttrycka ägande, och dels haber som används för att beskriva något som har hänt. För att beskriva dåtid (svenskans jag har ätit etc.) ska vi alltså använda HABER och verbet i participform. Haber böjs på följande sätt:

He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han

och participen på följande sätt:

-AR > ADO
-ER > IDO
-IR > IDO

Verb som har ändelsen -AR ersätter alltså denna med ändelsen -ADO, och verb med ändelserna -ER eller -IR får participändelsen -IDO.

Ex.

He hablado - Jag har pratat.
Hemos comido - Vi har ätit
Ha vivido en España - Han/hon har bott i Spanien

Det finns några verb som får oregelbunden particip. De som ni ska kunna är följande:

Hecho (gjort, av verbet HACER)
Dicho (sagt, av verbet DECIR)
Visto (sett, av verbet VER)

Hasta luego

2 kommentarer:

qwerty sa...

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttjjjj854jh845h h6h 7754 88 åöälääääö ö öööööö ö tttt

qwerty sa...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100!